- OFF THA RECORD –

“S’thunyiwe ukuthi sizo kwethula umsindo (shhh)/ ‘okthuwisiwe ukuphi? / memfu/  nasi isipho”

FLYER